Nu välkomnar vi en ny bransch som kunder!

Nu välkomnar vi en ny bransch som kunder!

Haga Städ har som första städbolag anlitat Supportföretaget för en innovativ marknadsundersökning. En kombination av NKI/NKA, Nöjd Kund Index respektive Analys levererades under vecka 34.