Frågan för en hållbar värld tar aldrig paus!

Frågan för en hållbar värld tar aldrig paus!

Nu är det dags för oss att släppa informationen om Sveriges första Miljöindex Kundperspektivet. Vi har glädjande, efter två års hårt arbete, erhållit ett mycket stort intresse nu på sluttampen inför projektstart från energibolag över hela landet. Det är mycket roligt. Med anledning av detta kommer vi, efter önskemål, att släppa Miljöindex Kundperspektivet som ett rikstäckande Miljöindex. Det sker någon gång under andra kvartalet 2010.

Vi vet alla att världens behov av energi kommer att öka med mer än 50 procent fram till 2030 (enligt rapport från IEA, International Energy Agency, www.iea.org). Därför är jakten på framtidens energi en av våra viktigaste uppgifter.

Som företagsledare och entreprenör vill jag nu dra mitt strå till stacken för en bättre och mer hållbar värld. Därför har hela den två år långa uppbyggnadstiden av Miljöindex – kundperspektivet helt finansierats av Supportföretaget TMJ Group AB. Nu går startskottet där vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en viktig dialog med hela Sverige. Denna dialog är för mig som konsult, för många energibolag inom elnät, elhandel och fjärrvärme samt andra aktörer, redan en självklarhet. Men, nu tar vi ett stort steg framåt och skapar en mätbar dialog kring dessa ibland krångliga begrepp inom energibranschen. Ingenting är för svårt. Nu kör vi. Jag gör detta för mina barns framtid och för en hållbar värld.

Beställ just ert Miljöindex innan releasedatum till media genom att sända ett mail till: info@supportforetaget.se

Med vänlig hälsning/Tove Åkerman-Stenman

vd Supportföretaget TMJ Group AB