Release av Miljöindex-Kundperspektivet 2011

Release av Miljöindex-Kundperspektivet 2011

Supportföretaget släpper för andra året i rad Miljöindex-Kundperspektivet mot energibranschen

Totalt har 3 500 intervjuer gjorts med energikunder över hela landet inom elnät, elhandel och fjärrvärme. Idag 15 juni släpps årets studie av Miljöindex-Kundperspektivet.

Miljöindex-Kundperspektivet visar slutkundens upplevelse av det egna energibolagets agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Vidare berörs de för gemene man lite svårare underkategorifrågorna kring minskningen av koldioxidutsläppen, effektiviseringen av energianvändningen samt utvecklingen av förnybar energi. Samtidigt som intervjuerna genomförs sker även en dialog med varje respondent där de som vill får mer information om vad just deras energibolag faktiskt gör för miljön. Detta sker efter att varje fråga ställts och efter att varje betygsvärde erhållits för att inte påverka respondentens svar.

Sala-Heby Energi och Telge Energi hamnar i topp i årets Miljöindex. Sala-Heby Energi når ett indexvärde på 81,65 inom elnät och 85,72 inom fjärrvärme, skala 0-100. Det är mycket höga värden där branschen inom elnät i år hamnar på totalt 68,63 respektive 74,14 på fjärrvärmesidan. Det som utmärker Sala-Heby Energi är att kunderna upplever delaktighet i deras miljöengagemang och att de på ett uppfinningsrikt sätt arbetar för att utveckla förnybar energi. På elhandelssidan är det Telge Energi som får det högsta indexvärdet i landet på 84,13 jämfört med branschen som stannar vid 69,63. Telge Energi upplevs tilltalande miljömässigt bl.a. genom vindkraft och att kunden aktivt blir erbjuden energirådgivning.

Övergripande visar studien på klara skillnader i hur slutkonsumenten upplever just sitt energibolags miljöarbete. Man upplever att de tre största energibolagen, E.ON, Vattenfall och Fortum i stort sett agerar för ett miljömässigt och uthålligt samhälle till ett sammanslaget värde av 61,51 på skalan 0-100. Där är det Vattenfall som når bottenvärdet på 55,95 och E.ON hamnar högst av de tre stora bolagen med ett indexvärde på 67,67. De mellanstora och små bolagen erhåller rejält högre värden på 74,64 respektive 75,33. Indexvärden omkring intervallet 0-60 anses som lågt, 60-75 som godkänt och värden inom 75-100 intervallet som mycket väl godkänt. Sala-Heby Energi erhåller ett totalt indexvärde på 83,41, vilket anses som mycket högt.

– Vi vill som regelbunden marknadsundersökningsleverantör inom energibranschen informera den stora massan av kunder om miljöaspekten i energibolagens åtaganden. Vidare vill vi ge varje energibolag en feedback på hur deras kunder upplever miljöengagemanget, säger Tove Åkerman Stenman, vd på Supportföretaget. – Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus och för varje intervju som görs ökar både konsumentens och energibolagets insikt i det viktiga miljöarbetet vi alla står inför.

Release för Sverigerapporten Miljöindex-Kundperspektivet är den 15 juni 2011.

Kontaktperson: Tove Åkerman-Stenman – Mobil: 0707-38 99 95 E-post: tove@supportforetaget.se