Inspirationsföreläsningar & utbildningar

Det starka varumärket: Vår vd och grundare Tove Åkerman-Stenman föreläser på ett spännande och medryckande sätt om hur man bygger ett starkt varumärke. Alla blir delaktiga i denna föreläsning och ingenting lämnas åt slumpen. Efter denna dag går varje medarbetare och chef vidare i varumärkesbyggandet på ett framgångsrikt sätt.

Min resa – Att genomföra det omöjliga: En föreläsning för blivande entreprenörer, nuvarande företagare eller anställda som vill ta ett spännande kliv framåt i sin karriär. Tove Åkerman-Stenman berättar om sin hisnande resa från att utan en enda krona på fickan bygga upp ett företag till en av de mest välrenommerad aktörerna i Sverige i sin bransch.

Utbildning efter genomförd undersökning: Vi utbildar alla på företaget i den undersökning ni nyss genomfört. Praktiska exempel ingår där samtliga deltagare får gå in på djupet i undersökningens material för att skapa en levande utveckling av er investering. Utbildningen skräddarsys med er efter genomförd undersökningsleverans.

Boka möte Tillbaka till tjänster