Boka Inspirationsföreläsningar & Utbildningar

Jag vill boka Inspirationsföreläsning eller Utbildning med Supportföretagets vd och grundare Tove Åkerman Stenman. (Obs! Denna tjänst skräddarsys utifrån varje företags behov och faktureras per timme för förberedelsetid, tid på plats samt eventuellt efterberedelsetid. Våra fasta kunder som löpande genomför undersökningar hos oss, har en rabatt om 20% på hela vår prislista). Eventuella kostnader för resa och logi tillkommer.