Kundundersökning (NKI)

Vi levererar kundundersökningar utöver det vanliga och har tagit fram en metod som mäter kundnöjdheten på ett unikt sätt. I vår NKI ingår allt från det första frågeområdet till det sista utvecklingsförslaget, från jämförelser och bench-marking till inspiration att jobba vidare med utvecklingsbitarna. Hos oss får ni mer än bara en undersökning eller ett index. Ni får på djupet veta varför ett visst värde erhålls och ni får utvecklingsförslag direkt applicerbara i er verksamhet. Rätt beslutsunderlag i rätt tid och en egen personlig marknadsutvecklare vid er sida under hela uppdraget. Allt till ett fast pris där både upptaktsmöte och leverans ingår.

Boka ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte med vår marknadsutvecklare för en genomgång av just era kundundersökningsbehov.

Boka möte Tillbaka till tjänster

Vad är kundundersökning?

NKI står för Nöjd-kund-index och är ett mått inom kund- och marknadsundersökningar. Om du använder dig av en kundundersökning så kan du mäta kundens uppfattning av din verksamhet. En kundundersökning är ett av de viktigaste sätten att mäta kundnöjdhet med.

Det finns många olika sätt att mäta kundnöjdhet, och många faktorer kan påverka ditt val av undersökning. Här kommer några råd innan du väljer leverantör av just er kundundersökning / NKI:

  • Satsa på kvalitet. En pappers-, webb eller e-postenkät håller inte måttet. Den kvaliteten räcker inte för att kunna fatta goda beslut från en kundundersökning eller NKI. Pappers-, webb- eller e-postenkäter klarar inte realtidssvar och möjligheten att ställa de viktiga frågorna, som dyker upp utöver frågebatteriet, uteblir. Om en erfaren intervjuare får möjlighet intervjua era kunder kommer de att kunna att fånga upp viktig information ”mellan raderna” så att säga som annars skulle gå förlorad.
  • Anlita ett undersökningsföretag som har en helt egen intervjuenhet där intervjuarna har lång erfarenhet av intervjuprocessen i en innovativ kundundersökning. Ofta behöver man locka fram en ytterligare dialog med varje respondent under genomförandet av kundundersökningen utifrån respondentens svar. Detta kräver en erfaren intervjuares fingertoppskänsla. 
  • Var delaktig i själva frågebatteriets utformning. Fokusera på vilka frågor som är viktiga för era kunder. Saknas för kunden viktiga frågor kommer ni att gå miste om den viktiga helhetsupplevelsen. Alltför många frågor gör att kunden tappar intresset och slentriansvar inträder.
  • Ställ krav på att insamlingsskalan ska vara enkel att svara på för respondenten, således i ord (mycket bra, ganska bra och så vidare) och med en bakomliggande ojämn skala på 1–5. Det är viktigt att låta kunden få svara med ett så kallat mittenvärde (exempelvis 3 i en skala 1–5, så att
    vi inte tvingar kunden att ta ställning i en jämn skala (exempelvis 1–10). En ojämn skala med ett mittenvärde ger kunden ett naturligt sätt att självmant ta ställning åt det positiva eller negativa hållet. 
  • Kräv att få utvecklingsförslag från undersökningsföretaget samt en leverans på plats av ansvarig analytiker. Det räcker inte att bara få kundnöjdhetsindex eller en kundundersökning i jämförelse med er själva eller med branschen – inte heller en lunta med diagram och variabler i ett mejl. Se till att få förslag på vad ni ska utveckla baserat på kundernas svar och även få möjlighet att ställa frågor till ansvarig analytiker. Det gör att kundundersökningen inte blir en hyllvärmare utan ett levande verktyg för hela organisationen.

Hur genomför jag en Kundundersökning / NKI med Supportföretaget?

Det första steget är att vi bokar ett förutsättningslöst upptaktsmöte, där vi diskuterar målsättningen med kundundersökningen. Detta möte är helt kostnadsfritt. Supportföretaget arbetar enbart med fasta priser ifall din verksamhet vill genomföra en kundundersökning / NKI-undersökning.

Vill du ha mer information om Kundundersökning / NKI för din verksamhet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte – klicka här!

Det går även bra att ringa in till oss på 0221-42000 eller maila oss på info@supportforetaget.se. Vi önskar din verksamhet varmt välkommen till oss på Supportföretaget!